Hyvleri

Vi erbjuder diverse olika hyvleritjänster i främst Kristinehamn, Arvika och Karlstad.

Ett urval av de tjänster som vi erbjuder

  • sågning av timmer och trä
  • Specialhyvling av trälister (spontning och fräsning)
  • framtagning av profiler (klassiska och nya med ritning eller modell)
  • timmerblockning
  • tillverkning av vildmarkspanel


Välkommen!

Bygg- och hyvleritjänster